پژوهش ها

شماره 3. مرداد 97

مشخصات

ماهنامه علمی تخصصی اندیشکده روابط بین الملل

مدیر مسئول: سید عبدالمجید زواری

سردبیر: زهرا خانیانی

تعداد صفحات: 71

فهرست مطالب: 

- حکمرانی خوب، صلح و تامین حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن 

- جامعه ایران ویژگی های تاریخی و شرایط اقتصادی - اجتماعی آن در عصر حاضر 

- یکجانبه گرایی آمریکا در دوره ترامپ و تاثیر آن بر نظم بین المللی 

- بررسی راهکارهای تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه پارسیان 

- نقش آمریکا و روسیه در تشدید بحران قره باغ 

قیمت: 100000ریال
شماره 3. مرداد 97
  • افزودن به سبد خرید

سبد خرید

سبد خرید شما خالی می باشد