0
کشف میدان نفتی جدید به نوبه خود خبر خوبی برای ایران است و حتی اگر نتوان آن را در شرایط فعلی استخراج یا به فروش رساند به عنوان ثروتی عظیم برای نسل های بعدی ایران باقی خواهد ماند.
ایران با حضور قدرتمند خود در منطقه توانست کمربندی مستحکم از حضور خود و جریانات و گروه های سیاسی متحد و هم پیمانش در برابر جریان های استکباری منطقه ای و فرا منطقه ای ایجاد کند.

عضویت در خبرنامه ویژه همراهان اندیشکده

با عضویت در خبرنامه اندیشکده از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!