دپارتمان ترجمه

ترجمه فوری متون مختلف تخصصی و عمومی با بالاترین کیفیت

انگلیسی به فارسی و بالعکس

فرانسه به فارسی و بالعکس

عربی به فارسی و بالعکس

روسی به فارسی و بالعکس

مراحل اجرای کار:

1.       ارسال متن مورد نظر به ایمیل irtt.ir@gmail.com

2.      ارزیابی و محاسبه هزینه و اطلاع به سفارش دهنده

3.     پرداخت ۳۰ درصد از هزینه و شروع ترجمه

4.    پرداخت ۷۰ درصد مابقی و تحویل کل کار

شماره حساب واریز هزینه ها:

شماره حساب:

۹۰۱۸۰۰۱۰۱۸۷۵۰۱ بانک سامان

شماره کارت:

۶۲۱۹۸۶۱۰۳۰۴۳۶۶۰۳

به نام عبدالمجید زواری

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این شماره ها تماس بگیرید.

۰۲۱-۴۳۸۴۸۳۱۵………………۰۹۱۲۵۶۴۵۴۶۳

دپارتمان ترجمه