آموزش
نویسندگی خلاق - درس دوم
نویسندگی خلاق - درس دوم

نثر انواع مختلفی دارد که به بیان انواع آن خواهیم پرداخت. اهمیت دانستن این مسئله در آن است که یک نویسنده با توجه به هدف خود از نگارش متن، باید گون ...

  • 9 مهر 1397
نویسندگی خلاق - درس اول
نویسندگی خلاق - درس اول

یک نویسنده در وهله نخست باید تلاش خود را معطوف به نزدیکی میان نوشتار و گفتار کند. این همان چیزی ست که آن را با نام نویسندگی خلاق می‌شناسیم! ...

  • 18 شهریور 1397