آموزش
نویسندگی خلاق - درس اول
نویسندگی خلاق - درس اول

یک نویسنده در وهله نخست باید تلاش خود را معطوف به نزدیکی میان نوشتار و گفتار کند. این همان چیزی ست که آن را با نام نویسندگی خلاق می‌شناسیم! ...

  • 18 شهریور 1397