پژوهش ها

اهميت و تاثير عوامل عيني و ذهني در وقوع تهديدات اجتماعي و سياسي

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: توجه به" پدیده هاي اجتماعی" در" تحلیل های امنیتی" حایز اهمیت بسیار میباشند، چرا که قبل از ظهور تهدید به شكل عيني، از دوره تکوین و شکل گیری آنان خبر مي دهداين امر راه را برای طراحی و اجرای مدیریت اجتماعي و سياسي و همين طور نظامي هموار ساخته و در نهايت راه حل هاي پيشگيرانه متعددي را در اين حوزه در اختيار مديران قرار ميدهد.

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :ستیزه شناسی
  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:حسین اژدر
  • 7
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده