اقتصاد بین الملل

بررسی ابزارهای سیاسی – امنیتی امپریالیسم

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: امپریالسیم جهانی به رفتارهای قرن نوزدهمی خود بازگشته است. یعنی همچون امپریالسم قرن نوزدهم، برای نیل به اهداف منفعت طلبانه و سلطه طلبانه ی خود اقدام به لشکرکشی کرده و به راحتی از نیروی نظامی استفاده می کند. اما تفاوت عمده ی امپریالیسم قرن نوزدهم و امپریالیسم قرن ما در این است که امپریالیسم قرن ما سعی دارد با ظاهری فریبنده و نجات دهنده، اقدامات سلطه جویانه ی خود را مشروع جلوه دهد و بخشی از اهداف خود را از طریق اقدامات دسته جمعی شرکای خود و در قالب سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد پی گیری کند. در دهه 1990 برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عراق حمله می کند، در سومالی و بوسنی به اقدامات انساندوستانه میپردازد، در قرن بیست و یکم برای مبارزه با تروریسم و سلاح کشتارجمعی به افغانستان و عراق حمله می کند، ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی می داند و  از اوضاع حقوق بشر در ایران و سوریه نگران است.

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :اقتصاد بین الملل
  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:محمد حسین صیادنژاد
  • 0
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA