پژوهش ها

مبانی عدالت در استراتژی سیاسی

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: بی‌شک عدالت اجتماعی شعار بسیاری از جوامع بوده است اما مفهوم عدالت می‌تواند از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد چراکه پیشینه اجتماعی و بستر تاریخی هر ملتی شکل خاصی از عدالت را بوجود آورده است. هرچند ارسطو با بیان اینکه عدالت کلی و عدالت جزئی به جمیع فضایل به‌عنوان عدالت کلی یعنی غایت اعلای دولت‌شهر و سامان اجتماعی می‌نگرد نه به‌عنوان تأمین غایاتی به نفع اشراف، حکمران و ...شهروند عادل هم همه‌جا چه در خفا چه در اجتماع نسبت به همه‌ی انسان‌ها فضایل را رعایت می‌کند. ارسطو از عدالت طبیعی و قانونی صحبت می‌کند که عدالت قانونی با تغییر حکومت از بین می‌رود ولی عدالت طبیعی پابرجاست. وی با بیان اینکه عدالت خاص و جزئی در عرض عدالت کلی وجود دارد آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند که شامل عدالت توزیعی و اصلاحی است.

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :حقوق بشر و مطالعات صلح
  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
  • 3
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده

احسان جعفری فر
احسان جعفری فر

کارشناس ارشد روابط بین الملل