پژوهش ها

مقایسه مفاهیم قدرت،منافع و هویت در نظریات والتز و ونت

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: به نظر می رسد که سازه انگاری و نئورئالیسم جایگاه خود را در ادبیات روابط بین الملل پیدا کرده و به عنوان دو مکتب فکری متضاد در برابر یکدیگر قد علم کرده اند.اگر بخواهیم تعریف نه چندان کاملی از سازه انگاری ارائه دهیم،معمولا این تئوری  با ویژگی هایی چون ضد خرد گرایی و مادی گرایی تعریف می شودکه بیانگر تفاوت سازه انگاری و نو واقع گرایی در روش شناسی است؛از یک طرف مادی‌گرایی نئورئالسم و از طرفی ایده آلیسم سازه انگاری.اگرچه که ونت بین ایده آلیسم the-ism of ideas وthe-ism of ideals  تفاوت قائل شده است. به طوری که اولی به همان تئوری اجتماعی و دومی به مکتب فکری که در مقابل واقع گرایی قرار داشت، اشاره دارد.

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :اندیشه و نظریه های سیاسی
  • 17 فروردين 1397
  • نویسنده:منا میرمحمدی
  • 2
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA