پژوهش ها

سمت گیری ها و نقش های ملی، چگونه سیاست خارجی کشورها را فرماندهی میکنند؟

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: در آغاز باید دانست که نظام بین الملل محیطی است که بازیگران نظام بین الملل اعم دولتی و یا خصوصی در آن به ایفای نقش مشغول هستند.

دست یابی به هدف ها، خواست ها و نیازها و همچنین بهره برداری از موقعیت های دینامیکی و استاتیکی برای هر دولت و واحد سیاسی که باید دارای سرزمین ،مردم و حاکم و حاکمیت باشد، در این محیط تحت تاثیر ضریب نفوذ و توزیع قدرت در نظام بین الملل است .

این متن تلاشی است برای بررسی رفتار و برونداد های سیاست خارجی واحد های سیاسی که در نظام بین الملل به ایفای نقش میپردازند:

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :ستیزه شناسی
  • 21 فروردين 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
  • 9
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده