پژوهش ها

بررسي شاخص سطح تهديد در تحليل ميزان تهديدات برای موضوع معمای تهدید-امنیت

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: شاخص سطح تهدیدات در معمای تهدید امنیت از اساسی ترین ارکان برای تشخیص اهمیت تهدیدات پیشرو و یا حتی در حال وقوع است.

از جمله موضوعات مهمی که تقریبا از نیمه ی دوم دهه ی 1950 نزد بسیاری از محققان حوزه ی سیاست و روابط‌‌بینالملل الویت یافته بود، می توان به «مسئله ی سطح تحلیل» اشاره داشت که مطابق رویکرد «دیوید سینگر» مساله ای مقدم بر شناخت و فهم موضوعات روابط بین الملل  است.

به این صورت که «سطح تحلیل» به محقق و تحلیلگر نشان می دهد که معادلات قدرت و تاثیرات ناشی از آنها را باید در ارتباط با چه دسته ای از منافع تفسیر و فهم کند.

  • کلمات کلیدی :
  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :ستیزه شناسی
  • 27 فروردين 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
  • 6
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده