اقتصاد بین الملل
 اقتصاد خلاق ابزار قدرتمند ثروت سازی
اقتصاد خلاق ابزار قدرتمند ثروت سازی

اقتصاد خلاق و مباحث مربوط به آن هر روز بيش از پيش اهميت مي‌يابد و پيوسته بر شمار جوامعي که صنايع خلاق را به عنوان رويکرد توسعه‌اي خود برمي‌گزينند افزوده مي‌شود.

  • 21 شهریور 1397
  • نویسنده:سید عبدالمجید زواری
حمل و نقل دريايي پيشران توسعه
حمل و نقل دريايي پيشران توسعه

يكي از مهمترين قابليت هاي صنعت دريايي امكان ترانزيت و حمل و نقل كالا است كه در صورت توسعه اين بخش از صنعت دريايي مي توانيم شاهد درآمدزايي بالا و پايدار از اين طريق باشيم، درآمدي كه مي تواند تا حد زيادي ما را از ...

  • 19 شهریور 1397
  • نویسنده:سید عبدالمجید زواری
بررسی ابزارهای سیاسی – امنیتی امپریالیسم
بررسی ابزارهای سیاسی – امنیتی امپریالیسم

هدف از این تحقیق پاسخ به این سؤال است که امپریالیسم جهانی در قرن بیست و یکم از ابزار سیاسی – امنیتی چگونه برای ایجاد و یا استمرار سلطه ی خود بر منطقه بهره می گیرد ؟

  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:محمد حسین صیادنژاد
۹ قانون بنیادین اقتصاد و تاثیر آن بر سازماندهی اقتصادی سازمانها
۹ قانون بنیادین اقتصاد و تاثیر آن بر سازماندهی اقتصادی سازمانها
  1.  تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست “تحریک تقاضا” برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرایندهای گوناگون ...
  • 6 اسفند 1396
  • نویسنده:نیما نوریان