پژوهش ها
تاثیر جهانی شدن بر دولت ها
تاثیر جهانی شدن بر دولت ها

جهاني‌شدن از يك‌سو تداعي‌گر تصويري از پيوندها، مراودات و ارتباطات بين دورترين مناطق جهان و به چالش‌كشيدن فرهنگ‌ها و سنت‌هاي قديمي است و از سوي ديگر آينده‌اي را نويد مي‌دهد ...

  • 21 شهریور 1397
  • نویسنده:سید عبدالمجید زواری
معرفی کتاب درس های دیپلماسی
معرفی کتاب درس های دیپلماسی

کتاب درس های دیپلماسی نوشته جان بردی کیسلینگ، از جمله این کتاب ها است که در آن نظریه و عمل کنار هم قرار گرفته است.

  • 21 مرداد 1397
  • نویسنده:سید عبدالمجید زواری