پژوهش ها
نقدی کوتاه بر مفهوم حاکمیت رسانه
نقدی کوتاه بر مفهوم حاکمیت رسانه

در این نوشتار کوتاه سعی بر آن است که با نگاهی به پیچیدگی های این مفهوم، به نقدی کلی از اصطلاح حکمرانی رسانه پرداخته شود.

  • 25 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:محمدرضا محمدی