پژوهش ها
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. 

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی
عناوین مورد استفاده در معاهدات بین المللی
عناوین مورد استفاده در معاهدات بین المللی

«معاهده» عبارت است از توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط ب ...

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

 با اعتقاد به‌ اين‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً كودكان‌ مي‌بايستي‌ ...

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی