پژوهش ها
نيروي واكنش سريع اروپا (ERRF) و نيروي واكنش ناتو (NRF)
نيروي واكنش سريع اروپا (ERRF) و نيروي واكنش ناتو (NRF)

پيشنهاد اوليه تشكيل نيروي واكنش سريع اروپا  به ابتكار انگليس و فرانسه در اعلاميه سن مالو  مطرح گرديد. در ادامه نيز اتحاديه اروپا در نشست هلسينكي (1999) با پذيرش "هدف اصلي " در جهت بهبود قابلي ...

  • 31 تیر 1397
  • نویسنده:مصطفي عزيزآبادي فراهاني
نگاهي به امنيت و دفاع اروپايي در دوران پساجنگ سرد
نگاهي به امنيت و دفاع اروپايي در دوران پساجنگ سرد

فضاي ايجاد شده در دوران جنگ سرد، ترتيبات امنيتي اروپا را شديداً تحت تأثير تعاملات دوجانبه اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا قرار مي‌داد و در اين شرايط، آمريكا نقش يك امپراتور خيرخواه را در ميان متحدان غربي ...

  • 24 تیر 1397
  • نویسنده:مصطفي عزيزآبادي فراهاني
اسلام و تروریسم در اروپا
اسلام و تروریسم در اروپا

حملات تروریستی سال‌های اخیر در اروپا از سوی گروه‌های فراقاره‌ای صورت می‌گیرد که شکل جدیدی از گروه‌های تروریستی است و عاملان حملات کسانی هستند که درون مرزهای کشور و در اعتر ...

  • 16 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:احسان جعفری فر
به هم ریختن اعصاب سرمایه‌داری در یونان
به هم ریختن اعصاب سرمایه‌داری در یونان

طرفداران دموکراسی و سوسیالیسم هر یک با استدلال از موفقیت‌ها و شکست‌ها سعی دارند تا با نقبی به تاریخ گذشته علل و عوامل کاستی‌ها را بازشناسی کنند و ایجاد هر بحران خارج از عرف مثل کشتا ...

  • 15 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:هادی اعلمی فریمان