پژوهش ها
ديوان بين المللي دادگستري
ديوان بين المللي دادگستري

دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) معروف به دادگاه جهانی، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود این دیوان دارای ۱۵ قاضی سرشناس، متبحر و متخصص در حقوق بین الملل که از طرف مجمع عمومی سازمان م ...

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی