آسیای مرکزی
ریشه ها و ابعاد رویارویی ایالات متحده آمریکا و روسیه در قفقاز
ریشه ها و ابعاد رویارویی ایالات متحده آمریکا و روسیه در قفقاز

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بر هم خوردن ترتيبات امنيتي در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، همواره این  منطقه کانون توجهات و تحولات مهم بين المللي و صحنه رقابت قدرتهاي جهاني بوده است.< ...

  • 22 فروردين 1397
  • نویسنده:میترا بمانا، پروانه زارع میلاجردی
بسط هارتلند از آسیای مرکزی به خلیج فارس
بسط هارتلند از آسیای مرکزی به خلیج فارس

بعد از فروپاشی شوروی ،آمريکا يکي از اهداف اصلي سياسي _نظامي اش را گسترش ناتو به سوي شرق و نزديک شدن به مرزهاي فدراسيون روسيه قرار داد تا "هارتلند " يا سرزمين محور را زير نظر داشته باشد 

...
  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:پروانه زارع میلاجردی ،میترا بمانا