پژوهش ها
فلسفه جنگ، هویت جنگ و جنگ‌شناسی
فلسفه جنگ، هویت جنگ و جنگ‌شناسی

پس از کنفوسیوس، قدیمی‌ترین استراتژیست دارای کتاب «هنر جنگ» «سان تزو» بود که عقیده داشت و تاکید می‌کرد بر این امر که «پیروزی‌های متعدد در جنگ نشانه اوج ...

  • 11 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:حسین اژدر