پژوهش ها
جایگاه ماهیت و سنجش  قدرت منطقه ای
جایگاه ماهیت و سنجش قدرت منطقه ای

ابر قدرت در تلاش است تا از طریق نفوذ مستقیم و غیر مستقیم از هر تغییری که در ساختار حاکم بین الملل میتواند ایجاد شود ممانعت کند.

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر