پژوهش ها

حمید رضا خسروی

حمید رضا خسروی

دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل

نگاهی گذرا به مهمترین نظامهای حقوقی جهان

دانش حقوق در جستجوی آن است که رابطه‌ها و پيوندهاى انسانى را بر اساس نيازها و خواست‌هاى بنيادى بشر سر و سامان دهد و به صورت قاعده‌ها و ضابطه‌هائى به عرضه گذاشته و به ا ...

  • 14 فروردين 1397
  • نویسنده:حمید رضا خسروی
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

 با اعتقاد به‌ اين‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً كودكان‌ مي‌بايستي‌ ...

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی
عناوین مورد استفاده در معاهدات بین المللی

«معاهده» عبارت است از توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط ب ...

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی
ديوان بين المللي دادگستري

دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) معروف به دادگاه جهانی، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود این دیوان دارای ۱۵ قاضی سرشناس، متبحر و متخصص در حقوق بین الملل که از طرف مجمع عمومی سازمان م ...

  • 27 اسفند 1396
  • نویسنده:حمید رضا خسروی