پژوهش ها

حسین اژدر

حسین اژدر
مقدمه ای بر منطق نامتقارن جنگيدن در مخاصمات مسلحانه آينده

تحولات جديد در عرصه جنگ و مخاصمات مسلحانه در پهنه بين الملل باعث ايجاد عدم تشابهات عظيمي در صحنه نبرد و عمليات هاي نظامي گشته و كشورها ي با توان نظامي نامتعارف و حجيم از جمله ايالات متحده را با چا ...

 • 27 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
واکاوی شاخصه هاي معماي تهديد-امنیت در نظام بین الملل

با كمي تحقيق و پژوهش در احوالات و آثار افرادي كه در حوزه ارتباطات بين المللي و حتي بين فردي در اجتماع به تحقيق پژوهش پرداخته اند به ندرت ميتوان کسی را سراغ گرفت که منکر اهمیت مساله امنیت و تهديد، خواه در سطح فرد ...

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
معمای تهدید-امنیت، شاخصه‌ی امنیت ملی و انواع منافع در نظام بین الملل

هرچند كه كلمات «ملى» و « امنیت» و نیز معادل هاى آنها در زبان هاى دیگر،هردو جزء كلمات قدیمى هستند؛ ولى تركیب آنها با یكدیگر، یك پدیده نسبتا جدید و در مربوط به قرن بیستم به حساب می آید و در نظام ...

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي

ابزار تحليل ادراک است و اين ابزار هم مرز توانايي هايش با ناتواني آن توسط خطا مشخص مي شود و در واقع خطاي ما تحت تاثير عوامل مختلف از انواع سوگيري ها گرفته تا شناخت غلط يک مسئله به وقوع مي پيوندد.

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
دامنه، زمان و جغرافیا به عنوان شاخص هایی برای درک معمای تهدید-امنیت در دنیای معاصر

البته که دامنه تهدید به صورت سنتی در ارزیابی تهدیدات چه ملی و چه بین المللی  پیوسته مورد توجه کارشناسان عرصه روابط بین الملل بوده است، اما تلقی بسیط و عمومی پژوهش گران موجب شده تا ابعاد جدید و اهمیت فزاینده ...

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
تحلیل معمای تهدید-امنیت بر مبنای مرز جغرافیایی و تاثیر توازن قوا بر تهدیدات نامتقارن دنیای معاصر

 درک این معنا مبتنی بر پذیرش اصل تفکیک کامل بین دو حوزه ی امنیت داخلی و خارجی می باشد، حال آنکه در سالهای اخیر به دلیل کم رنگ شدن حد فاصل فضای داخلی با خارجی این تلقی مورد نقد واقع شده است.

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
تحلیل ساختارشناسانه تهدیدات برای درک بهتر معمای تهدید-امنیت در نظام بین الملل معاصر

اگر منطق قانون انجام یک کار به صورت صحیح آن باشد، در آن صورت تهدیدات نیز همانند سایر پدیده های متحول دیگر، تابع ضابطه و قاعده ای خواهند بود که به «منطق تهدید» از آن تعبیر می شود.

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
تاثیر شاخصه های قدرتمندی و موقعیت در تحلیل معمای تهدید-امنیت

مسائل مربوط به قدرت، از ساسی تریت دغدغه های جهان دیروز و امروز بوده است تاجایی که ما نه تنها خواهان فهم قدرت و تعریف قدرت هستیم، بلکه میخواهیم آن را با حق و عدالت مهار کرده و تاجایی که امکان دارد آن را در بین اقشار مخ ...

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر