پژوهش ها

حسین اژدر

حسین اژدر
زمان به‌عنوان یکی از ابعاد در جنگ

سان تزو این‌گونه می‌گوید: «سرعت جوهره جنگ است» و به این صورت نظر خود را درباره سرعت و در واقع اهمیت زمان بیان می‌کند.

  • 1 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
فلسفه جنگ، هویت جنگ و جنگ‌شناسی

پس از کنفوسیوس، قدیمی‌ترین استراتژیست دارای کتاب «هنر جنگ» «سان تزو» بود که عقیده داشت و تاکید می‌کرد بر این امر که «پیروزی‌های متعدد در جنگ نشانه اوج ...

  • 11 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:حسین اژدر