پژوهش ها

حسین اژدر

حسین اژدر
و اكنون در پي مدل سازي براي فرآيند فرماندهي و كنترل نظامي در جنگهاي نامتقارن

 با پيشرفت علوم ديجيتال و تكنولوزي هاي ارتباطي در دوران كنوني همانطور كه امور متعدد در دنيا دستخوش پيشرفت هاي متعدد شده فرآيند "فرماندهي و كنترل" هم از اين امور مستثني نبوده و دستخوش تحولات متعدد ...

 • 24 مهر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
شناخت و دسته بندي بمب ها به عنوان مهمات تخريبي جنگ هاي مدرن

همانطور که قبلا هم ارائه کردم جنگ همواره یک هنر بوده که این هنر خود را در روش جنگیدن و روش اداره کردن و نیز ابزار جنگ، در دوران های مختلف و عرصه های متفاوت نمایان ساخته. از مهمترین مئلفه های جنگ ...

 • 6 مرداد 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
معمای تهدید-امنیت، شاخصه‌ی امنیت ملی و انواع منافع در نظام بین الملل

تعاریف ارائه شده از سوی واقع گرایان در عرصه روابط بین الملل با همه ی تناقضات و تفاوتهایی که دارند، از این حیث مشترک هستند که برای منافع ناظر بر اهداف مستقیم بازيگران در مواجهه با سایر بازیگران، نوعی مرجعیت قائل ...

 • 31 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
مقدمه ای بر منطق نامتقارن جنگيدن در مخاصمات مسلحانه آينده

تحولات جديد در عرصه جنگ و مخاصمات مسلحانه در پهنه بين الملل باعث ايجاد عدم تشابهات عظيمي در صحنه نبرد و عمليات هاي نظامي گشته و كشورها ي با توان نظامي نامتعارف و حجيم از جمله ايالات متحده را با چا ...

 • 27 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
واکاوی شاخصه هاي معماي تهديد-امنیت در نظام بین الملل

با كمي تحقيق و پژوهش در احوالات و آثار افرادي كه در حوزه ارتباطات بين المللي و حتي بين فردي در اجتماع به تحقيق پژوهش پرداخته اند به ندرت ميتوان کسی را سراغ گرفت که منکر اهمیت مساله امنیت و تهديد، خواه در سطح فرد ...

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
معمای تهدید-امنیت، شاخصه‌ی امنیت ملی و انواع منافع در نظام بین الملل

هرچند كه كلمات «ملى» و « امنیت» و نیز معادل هاى آنها در زبان هاى دیگر،هردو جزء كلمات قدیمى هستند؛ ولى تركیب آنها با یكدیگر، یك پدیده نسبتا جدید و در مربوط به قرن بیستم به حساب می آید و در نظام ...

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر
فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي

ابزار تحليل ادراک است و اين ابزار هم مرز توانايي هايش با ناتواني آن توسط خطا مشخص مي شود و در واقع خطاي ما تحت تاثير عوامل مختلف از انواع سوگيري ها گرفته تا شناخت غلط يک مسئله به وقوع مي پيوندد.

 • 25 تیر 1397
 • نویسنده:حسین اژدر