پژوهش ها

حسین اژدر

حسین اژدر
زمان به‌عنوان یکی از ابعاد در جنگ

سان تزو این‌گونه می‌گوید: «سرعت جوهره جنگ است» و به این صورت نظر خود را درباره سرعت و در واقع اهمیت زمان بیان می‌کند.

  • 1 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
فلسفه جنگ، هویت جنگ و جنگ‌شناسی

پس از کنفوسیوس، قدیمی‌ترین استراتژیست دارای کتاب «هنر جنگ» «سان تزو» بود که عقیده داشت و تاکید می‌کرد بر این امر که «پیروزی‌های متعدد در جنگ نشانه اوج ...

  • 11 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
مقدمه اي بر هنر جنگ اثر سان تزو

 فلسفه هنر جنگ از اعماق تاریخ، مجموعه مقالات جمع آوری شده و به گفته ی بهتر کتاب "هنر درگیری" در طول تاریخ چین عمیقا نفوذ کرده و بر اندیشه‌ی نظامی ژاپن نیز تاثیر نهاده است.

  • 23 خرداد 1397
  • نویسنده:حسین اژدر