پژوهش ها

دکتر مانی محرابی

دکتر مانی محرابی
سه عامل عدم احساس امنیت عربستان سعودی

با نگاهی واقع بینانه حوزه خاورمیانه صحنه نبرد هژمونی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی است و این در شرایطی ست که عربستان سعودی اساسا گرا ...

  • 22 تیر 1397
  • نویسنده:دکتر مانی محرابی
تهران و مسکو، از همراهی سلبی تا همپیمانی ایجابی

در سال‌های اخیر، تهران و مسکو همواره چالش‌های مشترکی را تجربه کرده‌اند که حتی با وجود تضادهای موجود در رویکرد ایران و روسیه به مسائل مختلف در عرصه بین الملل، نزدیکی بیشتر دو کشور را ...

  • 15 خرداد 1397
  • نویسنده:دکتر مانی محرابی