پژوهش ها
لزوم آینده نگری در حوزه پول رمزی
لزوم آینده نگری در حوزه پول رمزی

محمد جواد آذری جهرمی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختکه عدم آینده نگری در آن ضررهای بسیاری را متوجه مردم کرده و باعث خروج ارز از کشور شد.

  • 3 بهمن 1396