پژوهش ها
رمزنگاري و قوانين و امنيت ملي
رمزنگاري و قوانين و امنيت ملي

از زماني كه تجارت بعد جهاني گرفت انسان مجبور شد كه به افق هاي دور فكر كند.بلا فاصله مقوله دزدي مطرح شد و اين دو مقوله در كنار هم رشد كرد.از يك طرف تكنولوژي كسب و كار پيشرفت كرد از طرف ديگر تكنولوژي سرقت نيز پيشرفت كرد.

  • 28 تیر 1397
  • نویسنده:سعيد سيد آقا بني هاشمي
نفوذ  نرم و استراتژی لابی گری
نفوذ نرم و استراتژی لابی گری

لابی به معنای سرسرا یا راهرو است و لابی کاران درگذشته به افرادی گفته می‌شدند که درراهروها می‌ایستادند و تلاش می‌کردند تا با سیاستمداران ملاقات و دیدار غیررسمی داشته باشند. 

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
گرگ های تنها
گرگ های تنها

اصطلاح  «گرگ تنها» در غرب به افرادی اطلاق می شود که به تنهایی و بدون طراحی سناریویی دقیق دست به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه می زنند. اوباما، رئیس جمهور پیش ...

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
جایگاه ماهیت و سنجش  قدرت منطقه ای
جایگاه ماهیت و سنجش قدرت منطقه ای

ابر قدرت در تلاش است تا از طریق نفوذ مستقیم و غیر مستقیم از هر تغییری که در ساختار حاکم بین الملل میتواند ایجاد شود ممانعت کند.

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر