آفریقا
غرب در كمين انقلاب ليبي
غرب در كمين انقلاب ليبي

سرانجام انقلاب ملت لیبی نیز به ثمر نشست و پس از شش ماه جنگ تمام عیار، دومینوی بهار اسلامی سومین دیکتاتور منطقه را نیز تسلیم اراده مردم کرد.

  • 20 شهریور 1397
  • نویسنده:سید عبدالمجید زواری