پژوهش ها
 مذاکرات، نکته‌ها و درس‌ها
مذاکرات، نکته‌ها و درس‌ها

برخورداري از پرستيژ قابل قبول بين‌المللي يکي از مولفه‌هايي است که بسياري از کشورها در صدد کسب آن هستند.

  • 28 بهمن 1396
  • نویسنده:زهرا خانیانی