پژوهش ها
بسط هارتلند از آسیای مرکزی به خلیج فارس
بسط هارتلند از آسیای مرکزی به خلیج فارس

بعد از فروپاشی شوروی ،آمريکا يکي از اهداف اصلي سياسي _نظامي اش را گسترش ناتو به سوي شرق و نزديک شدن به مرزهاي فدراسيون روسيه قرار داد تا "هارتلند " يا سرزمين محور را زير نظر داشته باشد 

...
  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:پروانه زارع میلاجردی ،میترا بمانا
ریشه ها و ابعاد رویارویی ایالات متحده آمریکا و روسیه در قفقاز
ریشه ها و ابعاد رویارویی ایالات متحده آمریکا و روسیه در قفقاز

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بر هم خوردن ترتيبات امنيتي در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، همواره این  منطقه کانون توجهات و تحولات مهم بين المللي و صحنه رقابت قدرتهاي جهاني بوده است.< ...

  • 22 فروردين 1397
  • نویسنده:میترا بمانا، پروانه زارع میلاجردی