پژوهش ها

احسان جعفری فر

احسان جعفری فر

کارشناس ارشد روابط بین الملل

استراتژی آمریکا برای کنترل روابط ایران و هند

ایالات متحده می داند که نمیتواند به تنهایی عضویت هند را در شورای امنیت تضمین کند و اعضای دیگر نیز باید این عضویت را به رسمیت بشناسند، با این حال آمریکا میتوانست از این مطالبه هند یک برگ برای دیگر ...

  • 9 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
جایگاه ماهیت و سنجش قدرت منطقه ای

ابر قدرت در تلاش است تا از طریق نفوذ مستقیم و غیر مستقیم از هر تغییری که در ساختار حاکم بین الملل میتواند ایجاد شود ممانعت کند.

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
جایگاه هند در دکترین پیرامون بن گورین

این دکترین به گونه ای چارچوب بندی شد که گسترش روابط نزدیک با کشورهای مسلمان غیر عرب خاورمیانه مبنای آن بود. با توجه به اینکه از نظر سرزمینی، اسرائیل هیچ‌گونه عمق استراتژی ...

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
عامل روانی در استراتژی سیاسی

عملیات روانی در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که یک دولت نخواهد بصورترو درو قرار بگیرد اما برای تغییر ی ...

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
گرگ های تنها

اصطلاح  «گرگ تنها» در غرب به افرادی اطلاق می شود که به تنهایی و بدون طراحی سناریویی دقیق دست به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه می زنند. اوباما، رئیس جمهور پیش ...

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر