تلخیص کتاب
تلخیص کتاب ماموریت در ایران
تلخیص کتاب ماموریت در ایران

ویلیام سولیوان،آخرین سفیر آمریکا در ایران از خرداد 1356 تا اردیبهشت 1358 در سفارت ایران مشغول به کار بود. وی هنگام ورود به تهران 56 سال سن داشت. ماموریت وی با تسخیر س ...

  • 25 ارديبهشت 1397