اخبار

برگزاری نشست چالش های جامعه شیعه در هندوستان

اندیشکده روابط بین الملل:

با هدف بررسی جایگاه شیعیان در جامعه هند، نشست تخصصی چالش های جامعه شیعه در هندوستان برگزار شد.

به گزارش اندیشکده روابط بین الملل، در این نشست دکتر محمد امیر خان و دکتر محمد امیر احمد خان، ضمن توضیح مختصری در مورد وضعیت شیعیان در مناطق مختلف هند به چالش های پیش روی این اقلیت بزرگ در هند پرداختند. به گفته ایشان در حال حاضر عربستان به صورت گسترده برای توسعه وهابیت در هند فعال است و در قالب فعالیت های مختلف تروریجی همچون ایجاد مدارس مذهبی در مناطق مختلف و حتی دانشگاه هایی با رشته های متنوع سعی در جذب افراد مختلف دارد.

فعالیت گروه های افراطی شیعی همچون جریان های وابسته به گروه شیرازی که با دامن زدن به اختلافات داخلی درصدد تفرقه بین گروه های مختلفی شیعی و یا تشدید تنش با گروه های اهل تسنن هستند نیز چالش دیگری است که دکتر امیر احمد خان در ادامه بدان اشاره کردند.

ایشان در ادامه مهمترین چالش پیش روی شیعیان هند را مساله تکفیر دانست، و تصریح کرد تکفیر شیعیان از سوی اهل تسنن، و یا بالعکس تفکیر اهل تسنن از سوی شیعیان و یا تکفیر شیعیان میانه رو از سوی گروه های افراطی شیعه همچون شیرازی، مهمترین چالشی است که که می تواند آینده جامعه 40 میلیونی شیعیان هند را دگرگون کند.

این کارشناس هندی در ادامه مهمترین دلیل عقب ماندگی شیعیان شیعیان را فقر این گروه در جامعه هند دانست و اظهار داشت که به دلیل فقر خانواده های شیعیان، این گروه امکان پرداخت شهریه دانشگاه را ندارند و از فرصت آموزش های تکمیلی محروم می شوند و نهایتاً به دلیل نداشتن تحصیلات و مهارت کافی از فرصت های اجتماعی و شغلی مناسب باز می مانند. بنابراین باید کاری کنیم که از طریق آموزش و ارایه مهارت های تکمیلی، زمینه ارتقای جایگاه شیعیان در جامعه هند را فراهم کنیم. ایشان ایجاد دانشگاهی با رشته های مختلف را از جمله راهکارهای تحقق این هدف مطرح کرد.

نشست تخصصی چالش های جامعه شیعه در هندوستان، نگرشی بر فعالیت های عربستان سعودی و اسرائیل به همت مجمع اساتید مسلمان دانشگاه ها، از ساعت ده تا دوازده یکشنبه یازده شهریورماه در محل مجمع برگزار شد.

  • اشتراک گذاری
برگزاری نشست چالش های جامعه شیعه در هندوستان
  • 12 شهریور 1397
  • 3
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA