جایگاه هند در دکترین پیرامون بن گورین - اندیشکده بین الملل

جایگاه هند در دکترین پیرامون بن گورین

سید عبدالمجید زواری اسفند 14, 1396
Download PDF

این دکترین به گونه ای چارچوب بندی شد که گسترش روابط نزدیک با کشورهای مسلمان غیر عرب خاورمیانه مبنای آن بود. با توجه به اینکه از نظر سرزمینی، اسرائیل هیچ‌گونه عمق استراتژیکی ندارد و همچون جزیره‌ای کوچک در میان مجموعه گسترده و پهناور کشورهای مسلمان و عرب در احاطه است.

 اندیشکده روابط بین الملل: دکترین پیرامون توسط اولین نخست وزیر اسرائیل، «حاییم افیگدور گرین» که بعدها به نام «دیوید بن گوریون» شهرت یافت، به عنوان راهی برای جبران تحریم های سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده از طرف جهان عرب و به عنوان یک تراز قدرت استراتژیک با هدف مقابله با پان عربیسم مطرح شده است. این دکترین به گونه ای چارچوب بندی شد که گسترش روابط نزدیک با کشورهای مسلمان غیر عرب خاورمیانه مبنای آن بود. با توجه به اینکه از نظر سرزمینی، اسرائیل هیچ‌گونه عمق استراتژیکی ندارد و همچون جزیره‌ای کوچک در میان مجموعه گسترده و پهناور کشورهای مسلمان و عرب در احاطه است.

 0
اشتراک گذاری
سید عبدالمجید زواری

سید عبدالمجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل،مدیر مسئول ماهنامه اندیشه روابط بین الملل، پژوهشگر، کارشناس و تحلیلگر مسایل بین الملل، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، آینده پژوه و مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر