مسئله جنگ و رساله ی کارل فون کلازویتس - اندیشکده بین الملل

مسئله جنگ و رساله ی کارل فون کلازویتس

Admin مهر 30, 1397
Download PDF

کمدی ای آسمانی برای آشنایی با در باب جنگ

)کمدی ای آسمانی برای آشنایی با در باب جنگ(

نویسنده:حسین اژدر

مقدمه:

کمدی ای آسمانی برای آشنایی با در باب جنگ

اندیشکده روابط بین الملل: قدیمی ترین و شاید افسانه ای ترین استراتژیست دارای کتاب «سان تزو» بود که طی ۵۰۰ قبل از میلاد مسیح در مجموعه مقالاتی که تهیه کرد، عقیده داشت و تاکید میکرد که:

“پیروزی های متعدد در جنگ ها نشانه ی اوج کاردانی یک ژنرال ارتش نیست بلکه پیروزی جنگ با کمترین خون ریزی است که اوج کاردانی یک فرمانده و ژنرال را میرساند”.

در واقع وی بر سالم بدست آوردن شهرها در طی جنگ می اندیشید و نه روش زمین سوخته.

وی در بحث مربوط به جنگ بر دو نکته تاکید داشت:

اول آنکه جنگ به دلیل جدی بودنش یکی از مسائل با اهمیت دولت است و تنها دولت قادر است نیروهای نظامی و سیاسی و منابع اقتصادی و اجتماعی را هماهنگ وسازماندهی کند.

و دوم آنکه وحدت ملی همانند وجود دولت یکی از شرایط اساسی یک جنگ ظفرمندانه است.

از دورانی که شکل جنگ از حالت سنتی خارج شد و به کمک ابزار مدرن؛ تکنیک های نوینی برای درگیری به کار گرفته شد سالها میگذرد و قدرت نظامی تا دوران هول و هراس جنگ سرد در حالت نهایی تخریبی خود به سیاستی با عنوان “انهدام نهایی” منتهی شد. (حسین اژدر، اندیشه سازان نور،مقدمه ای بر امنیت ،شماره های یک و دو،۱۳۸۷)

دیگر رستم، آشیل و ژولم معنایی نداشت و فقط و فقط قدرت تخریب بیشتر مد نظر بود .

هرکه زودتر تصمیم میگرفت و “قفلهای چمدان یا سامسونت کد” را باز میکرد و دکمه را میفشرد، مطمئنا پیروز میدان بود.

حتی اگر طرف مقابل تانکهای بیشتر و مردانی کاردان تر و قوی هیکل تر می داشت و حتی اگر معلم جنگی بهتر در اختیار داشت.

جنگ بازی کودکانه یا یک ترانه ای اسپانیایی نیست که بسراید. نه در واقع جنگ اوج عدم تقارن در هنر بشری و اوج زندگی در عدم قطعیت است. عدم قطعیتی شدیدا عمیق که هم در ذاتش جنگ است و هم بر اثر انکار فریب بوجود می آید.

جنگ یک زندگی افراط گونه و عین حال اوج عدم ثبات پذیری است که درست همانند پلاسما و خمیر بازی در قالبی به شکل خشونت ریخته شده.

#جنگ

#استراتژی

 5
اشتراک گذاری
Admin

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر