و اکنون در پی مدل سازی برای فرآیند فرماندهی و کنترل نظامی در جنگهای نامتقارن - اندیشکده بین الملل

و اکنون در پی مدل سازی برای فرآیند فرماندهی و کنترل نظامی در جنگهای نامتقارن

Admin مهر 24, 1397
Download PDF

 با پیشرفت علوم دیجیتال و تکنولوزی های ارتباطی در دوران کنونی همانطور که امور متعدد در دنیا دستخوش پیشرفت های متعدد شده فرآیند “فرماندهی و کنترل” هم از این امور مستثنی نبوده و دستخوش تحولات متعدد و رو به رشد بوده است.

اندیشکده روابط بین الملل: با توجه به مباحثی که طی یادداشت ها و مقالات قبل مورد بررسی قرار گرفت مشهود بود که فرآیند فرماندهی و کنترل از زمان های بسیار دور مورد استفاده فرماندهان و استراتژیست های بزرگ نظامی قرار گرفته و دستاویز ارزشمند آنها برای رسیدن آنها به اهداف نظامی شان بوده است .

البته باید توجه داشت که با پیشرفت علوم دیجیتال و تکنولوزی های ارتباطی در دوران کنونی همانطور که امور متعدد در دنیا دستخوش پیشرفت های متعدد شده فرآیند “فرماندهی و کنترل” هم از این امور مستثنی نبوده و دستخوش تحولات متعدد و رو به رشد بوده است.

  در واقع با پیشرفت علوم و تکنولوژی در دوران معاصر زمینه های متعدد بهره برداری از پروسه “فرماندهی و کنترل” در دنیای معاصر منجر به رشد این سیستم یعنی (c2) شده و آن را دستخوش تحولات متعدد کرده.

اهمیت عرصه فرماندهی و کنترل در دوران ما از اینجا رخ مینماید که باعث تحول در مانور فرماندهی و کنترل نیروهای مسلح و نظامی دنیا کنونی شده و توانسته اهداف فرماندهان و استراتژیست های دوران کنونی را با صرف کمترین اتلاف منابع و زمان تحقق بخشد و بهره وری نیروهای نظامی تحت امر فرماندهان را به حد قابل قبولی افزایش دهد.

عمق تاثیر فناوری نوین در عرصه فرماندهی و کنترل نیروهای نظامی در جنگ های کنونی  مشهود است و سبب شده تا فرماندهان از فواصل بسیار دور بتوانند ناظر صحنه نبرد بوده و نیروهای تحت امر خود را هدایت و کنترل و اهداف از پیش تعیین شده نزدیک تر کنند.

سیستمهای هوشمند شبیه سازی صحنه نبرد و تصمیم سازی فرماندهی  توانسته اند عمق تاثیر مثبت خود را در اتاق های تصمیم سازی و تصمیم گیری نظامی و نیز نظـارت بر نتـایج اجـراء دستورات اتخاذ شده نشان دهند.

همانطور که مشهود است فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی و الکترونیکی موجب ظهور تغییرات شگرف در کلیه ابعاد زندگی بشر امروزی گردیده و اکثر فعالیت های جوامع پیشرفته را تحت تأثیر قرار داده است.

تأثیر فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی و الکترونیکی همانند خونی در رگ و مویرگ های دانشمندان عرصه ی تصمیم سازی و تصمیم گیری نظامی  نفوذ کرده و خون تازه ای را در آن جاری ساخته و توانسته آنها را به تسخیر خود در آورد.

در دوران معاصر این دگرگـونی ها و تحولات عظـیم الکترونیکی و دیجیتالی توانسته بر سطوح متعدد راهبـردی، عملیـاتی و تـاکتیکی نیروهـای مسـلح  مسلط شـده و هرچه بیشتر در عمق آنها ریشه دواند وچنانچه نیروهای نظامی نتوانند خود را با این دگرگونی در سازمان های خود هماهنگ و سازگار شوند میتوان به جرات آنها را فاقد کارایی در دوران نوین دانست و حتی به جرات میتوان به چنین سیستم های نظامی ای عنوان ورشکسته و ناکارآمد را اطلاق کرد.

#جنگ_نامتقارن

#استراتژی

 3
اشتراک گذاری
Admin

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر