بایگانی‌های حمید رضا خسروی - اندیشکده بین الملل
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل

حمید رضا خسروی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل و دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل

1 پست
مرتب سازی بر اساس

دیوان کیفری بین المللی

دیوان (دادگاه) کیفری بین المللی یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین المللی[1] است این دیوان اولین دادگاه دائمی بین‌المللی که به منظور رسیدگی به جنایات بین‌المللی تشکیل شده است. هرچند سازمان ملل متحد در شکل گیری و ادامه حیات دیوان نقش اساسی داشته ولی روابط دقیق بین این دو...

ادامه مطلب

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر