اندیشکده بین الملل

عضویت در شبکه پژوهشگران اندیشکده

اسفند 22, 1397رویدادهای داخلی

اندیشکده روابط بین الملل: به مناسبت افتتاح سایت جدید و چهاردهمین سال فعالیت اندیشکده روابط بین الملل، این مرکز  قصد دارد جهت تقویت تیم پژوهشی خود تعداد محدودی (50 نفر) پژوهشگر غیر مستقر جذب نماید. می خواهم عضو پژوهشگران اندیشکده باشم  شرایط عضویت: دانشجویان، فارغ...

ادامه مطلب