May 22, 2019

بایگانی برچسب ها: اخراج مهاجران

همه پرسی اخراج مهاجران قانون شکن در سوییس رای نیاورد

شهروندان سوییس به طرح اخراج مهاجران قانون شکن رای ندادند. این طرح از سوی حزب راستگرای «مردم» و با توجه به تشدید مشکلات ناشی از مهاجرت فزاینده در این کشور مطرح شده بود. نتایج همه پرسی روز یکشنبه که با مشارکت حدودا ۶۲ درصدی همراه بود نشان می دهد ۵۸.۹ درصد سوییسی ها با این […]

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر