بایگانی‌های اقتصاد نرم - اندیشکده بین الملل

اقتصاد نرم

1 پست
مرتب سازی بر اساس

رشد اقتصادی، کیشی درحال نابودی

اندیشکده روابط بین الملل به نقل از لوموند دیپلماتیک: رشد اقتصادی درحالی مسئله کشورهای درحال توسعه ی گردد، که مانعی درراه رسیدن به هدف های زیست محیطی است. ضروری است که راه های دیگری برای پیشرفت های انسان یافت شود.توضیح های متعددی برای «گرایش کاهشی نرخ رشد (۱)»ی که از چند دهه پیش...

ادامه مطلب

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر