بایگانی‌های امنیت - اندیشکده بین الملل

امنیت

11 پست
مرتب سازی بر اساس

آشنایی با نظام های امنیتی و دفاعی متداول در نظام بین الملل معاصر(2)

نویسنده:حسین اژدر دیباچه اندیشکده روابط بین الملل: در ادامه متن قبل تحت عنوان “آشنایی با نظام های امنیتی و دفاعی متداول در نظام بین الملل معاصر” در این مجال به طرح مباحث دیگری تحت عناوین ؛امنیت همگانی،همه جانبه،همیارانه، خواهیم پرداخت . در تعریفی سنتی و در عین حال علمی میتوان...

ادامه مطلب

آشنایی با نظام های امنیتی و دفاعی متداول در نظام بین الملل معاصر(۱)

اردیبهشت 12, 1398حسین اژدر ، ستیزه شناسی

نویسنده:حسین اژدر مقدمه اندیشکده روابط بین الملل: در تمام طول قرن بیستم، کشورها به همسایگان خود به چشم منابع بالقوه ی تهدید یا حمایت مینگریستند. کشورها، با معطوف نگه داشتن توجه خود به این همسایگان، در پی تدوین قواعد و هنجارهایی برای این موضوع بودند که در یک گروه بندی منطقه ای...

ادامه مطلب

معمای تهدید-امنیت، شاخصه‌ی امنیت ملی و انواع منافع در نظام بین الملل

تعاریف ارائه شده از سوی واقع گرایان در عرصه روابط بین الملل با همه ی تناقضات و تفاوتهایی که دارند، از این حیث مشترک هستند که برای منافع ناظر بر اهداف مستقیم بازيگران در مواجهه با سایر بازیگران، نوعی مرجعیت قائل هستند که با اطلاق واژه ی وصفی تحت عنوان  «منافع ملی» آنها را متمایز...

ادامه مطلب

زنان، صلح و امنیت بین‌المللی

اندیشکده روابط بین الملل: اگرچه نمی‌توان در مورد افزایش ارتکاب خشونت در مخاصمات علیه زنان و دختران نظر داد، اما قطعاً با تغییر در ماهیت مخاصمات مواجه هستیم. به‌این‌ترتیب که در کشورهای مختلف هم‌چون عراق، سوریه، سومالی و مالی، گروه اندکی عناصر افراط‌گرا با تسلط بر بخش‌هایی از...

ادامه مطلب

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر