بایگانی‌های انواع موشک ها - اندیشکده بین الملل

انواع موشک ها

1 پست
مرتب سازی بر اساس

دسته بندی ای برای موشک ها به عنوان مهمترین مهمات تخریبی جنگ در دوران ما

حسین اژدر تعریفی کوتاه پیرامون موشک(missile) اندیشکده روابط بین الملل: اگر سنگی و یا پیکانی را به هوا پرتاب کنیم، شیئی را به هوا روانه (launch) کرده ایم که این عمل را پرتابی (projectile) می نامند. پرتابه، به شیء و یا جسمی اطلاق میشود که با نیروی خارجي به هوا روانه...

ادامه مطلب

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر