بایگانی‌های بیوگرافی لیونی - اندیشکده بین الملل

بیوگرافی لیونی

2 پست
مرتب سازی بر اساس

 لیونی ویروس فسادی که به قدرت رسید

مقاله ای قدیمی بربوط به 1387 اندیشکده روابط بین الملل_ سرانجام پس از ماه ها کشمکش سیاسی انتخابات حزب کادیما برگزار شد و تسیپی لیونی موفق شد با شکست شائول موفاز، رهبری حزب کادیما را عهده دار شود. از آنجا که خانم لیونی شانس زیادی برای رسیدن به مقام نخست وزیری اسراییل دارد،...

ادامه مطلب

لیونی و مسولیت های سیاسی

مقاله ای قدیمی مربوط به 1387 اندیشکده روابط بین الملل _ سرانجام پس از ماه ها کشمکش سیاسی انتخابات حزب کادیما برگزار شد و تسیپی لیونی موفق شد با شکست شائول موفاز، رهبری حزب کادیما را عهده دار شود. از آنجا که خانم لیونی شانس زیادی برای رسیدن به مقام نخست وزیری اسراییل دارد،...

ادامه مطلب

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر