May 20, 2019

بایگانی برچسب ها: حسین اژدر

آشنایی با نظام های امنیتی و دفاعی متداول در نظام بین الملل معاصر(۱)

نویسنده:حسین اژدر مقدمه اندیشکده روابط بین الملل: در تمام طول قرن بیستم، کشورها به همسایگان خود به چشم منابع بالقوه ی تهدید یا حمایت مینگریستند. کشورها، با معطوف نگه داشتن توجه خود به این همسایگان، در پی تدوین قواعد و هنجارهایی برای این موضوع بودند که در یک گروه بندی منطقه ای خاص، کشورها چگونه […]

مسئله جنگ و رساله ی کارل فون کلازویتس

کمدی ای آسمانی برای آشنایی با در باب جنگ

و اکنون در پی مدل سازی برای فرآیند فرماندهی و کنترل نظامی در جنگهای نامتقارن

 با پیشرفت علوم دیجیتال و تکنولوزی های ارتباطی در دوران کنونی همانطور که امور متعدد در دنیا دستخوش پیشرفت های متعدد شده فرآیند “فرماندهی و کنترل” هم از این امور مستثنی نبوده و دستخوش تحولات متعدد و رو به رشد بوده است.

شناخت و دسته بندی بمب ها به عنوان مهمات تخریبی جنگ های مدرن

همانطور که قبلا هم ارائه کردم جنگ همواره یک هنر بوده که این هنر خود را در روش جنگیدن و روش اداره کردن و نیز ابزار جنگ، در دوران های مختلف و عرصه های متفاوت نمایان ساخته. از مهمترین مئلفه های جنگ، ابزار و سخت افزار جنگ است که همواره به اقتضاء زمان رشدی تکاملی […]

معمای تهدید-امنیت، شاخصه‌ی امنیت ملی و انواع منافع در نظام بین الملل

تعاریف ارائه شده از سوی واقع گرایان در عرصه روابط بین الملل با همه ی تناقضات و تفاوتهایی که دارند، از این حیث مشترک هستند که برای منافع ناظر بر اهداف مستقیم بازیگران در مواجهه با سایر بازیگران، نوعی مرجعیت قائل هستند که با اطلاق واژه ی وصفی تحت عنوان  «منافع ملی» آنها را متمایز […]

مقدمه ای بر منطق نامتقارن جنگیدن در مخاصمات مسلحانه آینده

تحولات جدید در عرصه جنگ و مخاصمات مسلحانه در پهنه بین الملل باعث ایجاد عدم تشابهات عظیمی در صحنه نبرد و عملیات های نظامی گشته و کشورها ی با توان نظامی نامتعارف و حجیم از جمله ایالات متحده را با چالش های عمیقی روبرو کرده است .

معمای تهدید-امنیت، شاخصه‌ی امنیت ملی و انواع منافع در نظام بین الملل

هرچند که کلمات «ملى» و « امنیت» و نیز معادل هاى آنها در زبان هاى دیگر،هردو جزء کلمات قدیمى هستند؛ ولى ترکیب آنها با یکدیگر، یک پدیده نسبتا جدید و در مربوط به قرن بیستم به حساب می آید و در نظام بین الملل ترکیبی جدید و مربوط به قرن بیستم به بعد محسوب مى […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر