May 20, 2019

بایگانی برچسب ها: دکتر تاج الدین صالحیان

تبیین استراتژی ایالات متحده در دوره ی ترامپ در خصوص عقب نشینی از تعهدات بین المللی و  مداخله گرایی نوین

دکتر تاج الدین صالحیان اندیشکده روابط بین الملل: با فروپاشی شوروی سابق ، نظام بین الملل از حالت دوقطبی خارج شد و ایالات متحده بعنوان تنها ابرقدرت باقی ماند که با رشد اقتصادی ۲۷ درصد در دهه ی ۹۰ میلادی خود را بعنوان هژمونی جهانی مطرح ساخته و از آن پس بود که تلاش نموده […]

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر