May 21, 2019

بایگانی برچسب ها: مشارکت زنان

نگاهی به قطعنامه 1325

سید عبدالمجید زواری اندیشکده روابط بین الملل: قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان و طلح و امنیت آنان به اتفاق آرا در 31 اکتبر سال 2000 به اتفاق به تصویب رسید که با هدف ترویج برابری جنسیتی و حمایت از دختران و زنان در چارچوب ایجاد صلح می باشد. اهداف این […]

بررسی نقش سازمان دهی زنان در فرآیند صلح

بر اساس تجارب تاریخی، این باور در بین جوامع شکل گرفته است که زنان آرا متر (صلح جو تر)  از مردان هستند و مشارکت آنان در جریان های سیاسی به کاهش خشونت در سطح بین الملل منجر خواهد شد.

موانع مشارکت زنان در توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع

در مفهوم عام، نوعی از دگرگونی است که انسان با تلاش و کوشش آگاهانه و یا به طور ناآگاهانه جت رفع نیازها و تامین امنیت، در خود و محیط ایجاد می کند.

مشارکت زنان ایران در توسعه‌ی اقتصادی

توسعه انواع مختلف دارد و  این تنوع نوع، برگرفته از ابعاد گوناگون آن است، چرا که در ابتدا تصور می‌شد، رشد همان توسعه است.

متن کامل سخنرانی سید عبدالمجید زواری، در جلسه نقد کتاب فرهنگ صلح و چشم انداز زنانه

متن کامل سخنرانی سید عبدالمجید زواری، در جلسه نقد کتاب فرهنگ صلح و چشم انداز زنانه این نشست در تاریخ 4 تیر 97 در سالن انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید به نام بخشنده مهربان، ….. او که دوستدار صلح است و به پیروانش نیز توصیه […]

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر